VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, ngày 01/4/2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình đã có Công văn số 218/QUB-THNS yêu cầu các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 và các văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc miễn, giảm phí thanh toán; theo dõi sát các chỉ đạo tiếp theo của Thống đốc, Hội sở chính, các cấp, ngành có liên quan để cập nhật, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. 
Bên cạnh đó, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện quyết liệt, có hiệu quả giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; tập trung tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình sẽ xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiên hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Chính sách Xã hội tập trung xây dựng kịch bản kinh doanh chi tiết (bao gồm kế hoạch kinh doanh dự phòng theo diễn biến của dịch bệnh) nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, hoạt động giao dịch thiết yếu như gửi tiền, rút tiền, thanh toán chuyển tiền, các hoạt động dịch vụ ngân hàng trực tuyến online, máy ATM… thông suốt, không để gián đoạn trong các tình huống; bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, kho quỹ tại đơn vị.

Mai Anh

[Trở về]