VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 18/6/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình 705, 2160 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 705, 2160 và đồng chí Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 705, 2160 chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL; chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác PBGDPL... Do đó, hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tiếp tục đi vào nền nếp, thực hiện đúng Quy chế, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp về công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đi vào chiều sâu, thực sự hướng về cơ sở... công tác PBGDPL đã từng bước nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức gần 7.380 hội nghị cho 1.158.296 lượt người; 502 cuộc thi với 152.728 lượt người tham gia; in ấn, phát hành 1.093.517 tài liệu tuyên truyền… Riêng Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng PBGDPL) đã tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 3.080 cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; in ấn, phát hành 35.500 tài liệu tuyên truyền, trong đó có 5.500 cuốn Bản tin tư pháp, 30.000 tờ gấp, sách hỏi đáp, tài liệu tìm hiểu pháp luật trên các lĩnh vực...

Bên cạnh đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL còn chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù như người ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; người khuyết tật; người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời tăng cường tập huấn các văn bản pháp luật mới được ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị đã tập trung thảo luận sâu về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, chính sách mới ban hành, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình; duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng; quản lý, khai thác tốt Tủ sách pháp luật; hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải viên trên địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, duy trì và đẩy mạnh các hình thức PBGDPL mang lại hiệu quả cao...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019, nhất là đánh giá cao các đơn vị, địa phương đã có những cách làm mới, phù hợp với thực tiễn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, địa bàn khó khăn; xây dựng và khai thác tốt đội ngũ báo cáo viên có chất lượng cao; huy động các cấp chính quyền tham gia PBGDPL... Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục, đồng thời yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phấn đấu triển khai kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; lựa chọn nội dung tuyên truyền quan trọng, phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng, địa bàn và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, chú trọng giáo dục về ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả PBGDPL...; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đảm bảo đủ về số lượng, có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao; tăng cường phối hợp và kiểm tra công tác PBGDPL ở các ngành, địa phương...

Mai Anh

[Trở về]