VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2018 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 08/11/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong lĩnh vực phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) giai đoạn 2015 - 2017 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2020 do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố... 

Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC trên địa bàn và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 158/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 05 tuổi (MNT5T) (tăng 02 xã so với năm 2015); 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD MNT5T; tỉnh đạt chuẩn PCGD MNT5T.

Về PCGD trung học (TH), có 159/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó 154/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 (tăng 25 xã so với năm 2015); 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên, trong đó 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn mức độ 3 (tăng 04 huyện so với năm 2015); tỉnh đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2.

Đối với PCGD trung học cơ sở (THCS), có 158/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 trở lên (tăng 12 xã so với năm 2015), trong đó 108/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3 (tăng 50 xã so với năm 2015); 7/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGD TH mức độ 2 trở lên (tăng 03 huyện so với năm 2015), trong đó thành phố Đồng Hới đạt chuẩn mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.

Trong công tác XMC, có 157/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2 (tăng 01 xã so với năm 2015); 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 2; tỉnh đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh quyết tâm duy trì đạt chuẩn PCGD MNCT5T, đạt chuẩn XMC mức độ 2; phấn đấu đến tháng 12/2020, tỉnh đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh nhấn mạnh về những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện công tác PCGD, XMC trên địa bàn, qua đó góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí cũng nêu những khó khăn, thách thức đối với các xã chưa đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3. Thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường, lớp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCGD, XMC; đưa chỉ tiêu PCGD, XMC vào kế hoach phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp PCGD, XMC, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

N.Quý

[Trở về]