VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 12/2019 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 3368/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 12/2019.
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để lựa chọn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL gồm: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Luật, bộ luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV; triển khai thực hiện nghiêm túc các Luật, Nghị định và các văn bản trong lĩnh vực quốc phòng gắn với hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân; văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện chính chính sách đối với người có công với cách mạng; tích cực đổi mới phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” theo hướng phát triển những mô hình hay, việc làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao mức sống của người có công, gia đình người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, trong đó nội dung phổ biến tập trung vào các quy định của pháp luật hình sự, về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc...); phòng cháy, chữa cháy; quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 12/2019; chủ động triển khai các nhiệm vụ PBGDPL theo kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành...

N.Q

[Trở về]