VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 1479/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2020.  
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh Quốc gia trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng chống, dịch Covid - 19.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính, phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cụ thể của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020; các quy định pháp luật về thuỷ sản, chống khai thác sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Việt Nam, quốc tế và các nước thường xuyên có tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện nghiêm biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt... 

N.Q

[Trở về]