VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thu phí cách ly y tế tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp nhập cảnh mới vào Việt Nam lưu trú trên địa bàn tỉnh và trường hợp có nhu cầu xuất cảnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 1976/UBND-KGVX ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung và xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
Các khoản phí phải thu, cụ thể: Về chi phí cách ly, trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn và được UBND tỉnh chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo quy định; trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do UBND tỉnh quyết định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí gồm chi phí tiền ăn 80.000 đồng/ngày, chi phí tiền phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế 40.000 đồng/ngày.

Về chi phí xét nghiệm, tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 của cấp có thẩm quyền và tự chi trả chi phí xét nghiệm. Đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2, đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan lập danh sách cụ thể, chủ động liên hệ với các cơ sở xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp giấy phép xét nghiệm xác định để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm theo quy định. Chi phí xét nghiệm 734.000 đồng/1 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.

Về chi phí khám, điều trị bệnh COVID-19, đối với Người Việt Nam tiếp tục do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 48, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đối với người nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Về chi phí, khám, chữa bệnh khác trong thời gian cách ly y tế, đối với người có Thẻ Bảo hiểm Y tế: Bảo hiểm Y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các phí ngoài phạm vi hưởng Bảo hiểm Y tế (nếu có); đối với người không có Thẻ Bảo hiểm Y tế, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá quy định hiện hành của Nhà nước.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/9/2020 theo quy định tại Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế tại Công văn 4995/BYT-DP ngày 21/9/2020; phối hợp với các cơ sở cách ly tập trung để tổ chức theo dõi sức khỏe người cách ly theo đúng quy định; kịp thời tham mưu cách ly điều trị trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; phân công nhiệm vụ cho cơ sở chịu trách nhiệm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp nhập cảnh, xuất cảnh, tổ chức thu phí xét nghiệm và thực hiện ghi thu, ghi chi đầy đủ theo quy định về sổ sách kế toán, công khai, minh bạch về tài chính; tiếp tục đảm bảo hậu cầu vật tư y tế phòng, chống dịch cho cơ sở cách ly y tế tập trung của Nhà nước.

Mặt khác, các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở lưu trú… để tìm địa điểm cách ly có thu phí; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập khu cách ly tập trung là cơ sở khách sạn, resort... theo quy định; theo dõi, giám sát việc tổ chức, thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở này theo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; tổ chức thu phí tiền ăn, tiền sinh hoạt và thực hiện ghi thu, ghi chi đầy đủ theo quy định về sổ sách kế toán, công khai, minh bạch về tài chính...

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú (khách sạn, resort..) được chọn làm cơ sở cách y tế tập trung tuân thủ đầy đủ, đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế; đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt cho người cách ly y tế tập trung; công khai, minh bạch chi phí cách ly y tế tập trung đối với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Du lịch và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát việc tổ chức, thực hiện cách ly y tế tại cơ sở mình theo đúng quy định.

Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN