VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2015 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, cùng với các nguồn lực khác hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở và hộ nghèo phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo học tập, khó khăn đột xuất...  
Đây là nguồn lực quan trọng, kịp thời giúp cho các hộ nghèo, người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Tuy nhiên, đời sống của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các vùng miền núi, rẻo cao, vùng sâu, vùng xa, ven biển, cần sự hỗ trợ của Nhà nước và chung tay của cộng đồng để sửa chữa, xây dựng nhà ở, giúp đỡ về vốn, giống cây con nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển bền vững.

Với mục đích huy động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, nhất là trong xây dựng Nhà đại đoàn kết và giúp đỡ vốn sản xuất, góp phần thực hiện có kết quả mục tiêu xoá đói, giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, ngày 01/10/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1177/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2015.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2015. UBND tỉnh yêu cầu cụ thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp... đóng góp tối thiểu 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập/người; các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh tùy theo khả năng và lòng hảo tâm có sự ủng hộ tích cực vào Quỹ “Vì người nghèo” hoặc hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; các hộ nhân dân mỗi hộ từ 10.000 - 15.000 đồng trở lên; hộ kinh doanh buôn bán mỗi hộ từ 30.000 đồng trở lên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh xây dựng kế hoạch vận động cụ thể đến các cấp, ngành, đối tượng; đồng thời chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” theo đúng quy định.

N.Quý

[Trở về]