VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Để hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên động vật đang diễn biến phức tạp, ngày 03/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 525/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.
Theo đó, các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; đồng thời tăng cường thực hiện biện pháp giám sát, ngăn ngừa các dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, tuyệt đối không để dịch phát sinh và lây lan trên địa bàn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo giúp người dân sớm tái đàn, ổn định sản xuất.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tiếp công dân để kịp thời giải quyết những khiếu nại, kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ, chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phát triển nông thôn; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn theo nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản, cây trồng, nhất là dịch bệnh đang có nguy cơ phát sinh trên địa bàn như cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh trên tôm nuôi… Trên cơ sở lợi thế của địa phương, các sở, ngành liên quan rà soát xây dựng đề án, kế hoạch phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trước mắt, cũng như lâu dài để phát huy lợi thế của từng vùng làm cơ sở hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm với từng cây, con cụ thể; chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch, phương án tăng trưởng cụ thể trong và sau dịch bệnh Covid-19, Dịch tả lợn châu Phi; hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, trong đó tập trung sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh liên kết vùng.

Mặt khác, các sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn như giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản… để người dân yên tâm đầu tư sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính sách phát triển thủy sản…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát tình hình lưu thông nông sản ở địa phương, kịp thời thông báo, dự báo tình hình thị trường đến doanh nghiệp, người dân để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và tiêu thụ; tăng cường hỗ trợ nông dân xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tham mưu bổ sung Quỹ Hỗ trợ nông dân để Hội Nông dân có thêm nguồn lực hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạo các tổ chức tín dụng có chính sách ưu tiên người sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được vay vốn để khôi phục sản xuất, nhất là người chăn nuôi bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục củng cố, phát triển hiệu quả Quỹ Tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của Nhân dân, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền hội viên thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; việc tái đàn lợn sau Dịch tả lợn Châu Phi, chú trọng áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; bám sát tình hình cơ sở, hội viên, kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, nhận thức được các giá trị tiêu biểu, đặc sắc của văn hóa dân tộc, chỉ đạo và thực thi các biện pháp hữu hiệu phát huy tinh thần Việt Nam, văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TƯ của Trung ương Đảng Khóa X; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn để người dân yên tâm đầu tư sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả…

Mai Anh

[Trở về]