VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21133/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh.
Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP kịp thời và đồng bộ. Kế hoạch cũng nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tập trung quản lý hành chính về an ninh, trật tự, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất và sử dụng vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, chất độc, phóng xạ và các tiền chất dùng để nghiên cứu, chế tạo sản xuất, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt; kiểm soát phương tiện, hàng hóa, con người trong xuất nhập cảnh; hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác mà các tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng làm lan rộng kiến thức, công trình nghiên cứu khoa học, các thành phần tiền chất nổ, vật liệu liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong tổ chức các hoạt động triển khai phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung của Nghị định và thực tế tại tỉnh Quảng Bình, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch...

Hồng Lựu

[Trở về]