VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021- 2030, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2308/UBND-TH yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, chỉnh sửa và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sớm hơn thời hạn tại Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch; kịp thời cập nhật quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn Quốc gia, vùng để chỉnh sửa dự thảo quy hoạch tỉnh, khai thác tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời bảo đảm được tính thống nhất với quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch vùng, đảm bảo tiến độ và chất lượng…

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; chú trọng phối hợp với Bộ, ngành Trung ương chủ quản để cập nhật các định hướng, nội dung quy hoạch ngành Quốc gia đang được thực hiện hoặc đã được phê duyệt nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp Quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; đảm bảo khả thi trong quá trình thực hiện sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, địa phương được huy động tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư công, đầu tư và pháp luật có liên quan khác. Việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ nguồn lực được thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, các luật và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.
Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đề xuất, quyết định điều chỉnh; đồng thời xem xét, lồng ghép các nội dung liên quan để đưa vào quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch…

PV Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp