VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/9/2015, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1870/VPUBND-VX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020. 
Theo đó, để đạt chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao trong năm 2015 là 79,5% và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung phối hợp chỉ đạo theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 05 năm, trình HĐND tỉnh thông qua.

Được biết, chỉ tiêu giao tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020 đối với tỉnh Quảng Bình năm 2015 đạt 79,5%; năm 2016: 81,3%; năm 2017: 82,0%; năm 2018: 82,6%; năm 2019: 83,0% và năm 2020: 85,0%.

N.Quý

[Trở về]