VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản: Thông báo đấu giá tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thông báo đấu giá tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Gồm: Tài sản tại điểm du lịch Suối nước Mọoc, cụ thể:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Địa chỉ: Thôn PhongNha, Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản Nhà nước đầu tư tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Gồm: Tài sản tại điểm du lịch Suối nước Mọoc; Tài sản tại điểm du lịch Sông Chày- Hang Tối; Tài sản tại Trạm kiểm lâm Trộ Mợng - Hạt Kiểm lâm Phong Nha; Địa điểm: xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 63.155.066.000 đồng.

(Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật).

Thông tin cụ thể của tài sản được niêm yết tại: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Nộp 12.631.013.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số vòng).

7. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng tài sản đấu giá để kinh doanh du lịch.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng tài sản trúng đấu giá để kinh doanh du lịch theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh tại Khu vực có tài sản đấu giá.

- Có cam kết (bằng văn bản) sẽ tiến hành thỏa thuận nhận chuyển nhượng tài sản không thuộc sở hữu nhà nước tại hai điểm du lịch Suối Nước Moọc và Sông Chày – Hang Tối với chủ sở hữu phần tài sản đó sau khi trúng đấu giá.

- Có cam kết (bằng văn bản) tiếp tục sử dụng số người lao động đang làm việc tại khu vực có tài sản đấu giá (trừ số lao động thời vụ) ít nhất 5 năm kể từ ngày nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hoặc không có nhu cầu tiếp tục làm việc.

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mỗi hồ sơ gồm 01 bộ: (1) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu bản (bản gốc); (2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập theo quy định của pháp luật (kèm theo giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp để chứng minh có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng tài sản trúng đấu giá) (bản sao có chứng thực); (3) Giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực); (4) Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền đăng ký và tham gia đấu giá (bản gốc) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực); (5) Chứng từ nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (bản sao có chứng thực); (6) Các bản cam kết nêu ở khoản b mục 7.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian phát hành, tham khảo hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30’ngày 13/12/2019 đến 16h30’ ngày 06/01/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 26/12/2019 và ngày 27/12/2019 tại điểm du lịch Suối nước Moọc; điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối; Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng - Thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 06/01/2020 đến 16h30’ ngày 08/01/2020 (Trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước ngày 06/01/2020 thì có đơn đề nghị được nộp tiền đặt trước gửi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08h00’ ngày 09/01/2020.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

(Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá và các biểu mẫu liên quan đến việc đăng ký tham gia đấu giá khách hàng có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản: https://daugia.quangbinh.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, địa chỉ https://phongnhakebang.vn/thong-bao-chung hoặc mua trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Số điện thoại: 0232.3856585 (Gặp đ/c Minh) hoặc Ban Quản lý vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng, Số điện thoại: 0232.367021.

Giám đốc
Phạm Lê Sơn

[Trở về]