VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp: Thông báo công khai danh sách các tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 04 mỏ sét gạch ngói trên địa bàn tỉnh; Căn cứ quy chế cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 08/10/2018 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Căn cứ biên bản xét chọn hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu quyền khai thác các khu vực mỏ sét gạch, ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 12 tháng 12 năm 2018. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai danh sách các tổ chức được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tổ chức đấu giá vào ngày 18/12/2018, cụ thể như sau:
TT Tổ chức đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá Số hồ sơ đủ điều kiện
1 Công ty cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình 01
2 Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng 1-5 Quảng Bình 02
3 Công ty TNHH Xây dựng Đức Lượng 01
4 Công ty Cổ phần gốm sứ và xây dựng COSEVCO 01
  Tổng cộng: 05

Đề nghị các tổ chức được xét chọn có đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản có tên trong thông báo đúng 8h00/ ngày 18/12/2018 có mặt tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo để các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết và tham gia phiên đấu giá theo quy định.

Giám đốc
Phạm Lê Sơn

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet