VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020 Tin có hình
 (Quang Binh Portal) - Đó là thông tin được nêu tại Quyết định số 4559/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh; Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh và Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Nội tiết tỉnh. Trung tâm có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Quyết định cũng nêu rõ, Trung tâm hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, áp dụng cơ chế tự chủ, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật...

Minh Huyền

[Trở về]