VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh có trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 4558/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 22/11/2019 về việc thành lập Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh.
Theo đó, Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh trực thuộc Sở Y tế được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng phòng, chống bệnh mắt, Khoa Mắt, Khoa Cận lâm sàng, Phòng khám Đa khoa, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh và tiếp nhận chức năng phòng, chống bệnh nội tiết - rối loạn chuyển hóa, Khoa Nội tiết, Phòng Khám đa khoa, Khoa Cận lâm sàng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Nội tiết tỉnh.

Theo Quyết định, Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trung tâm hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, áp dụng cơ chế tự chủ, cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Trung tâm có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống các bệnh về mắt, nội tiết - rối loạn chuyển hóa; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh xếp hạng II và thời gian chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020.

Minh Huyền

[Trở về]