VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Phát triển quỹ đất: Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 160 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Đông Nam đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới 
Xem chi tiết Thông báo số 21/TB-PTQĐ ngày 19/02/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất
[Trở về]