VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Quyền sử dụng 35 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới 
Xem chi tiết Thông báo số 79/TB-PTQĐ ngày 03/6/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất
[Trở về]