VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Bố Trạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất khu dân cư Tỉnh lộ 2 thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
a. Tên địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Địa chỉ: Tầng 6 Sở Tài nguyên và môi trường - số 105 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

b. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tài sản: Quyền sử dụng đất.

Số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá (phụ lục kèm theo).

c. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

+ Số lượng đấu giá viên: ít nhất là 02 người;

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá: Tối thiểu là 03 năm;

+ Tổ chức đấu giá đã tham gia các cuộc đấu giá tài sản tương tự

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản quyết định.

đ. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ 00 phút ngày 11/4/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/4/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Tầng 6 - số 105 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại liên hệ: 0232.3851332

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Phụ lục.

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet