VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thông báo về việc giao đất không thông qua đấu giá các lô đất đã đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia 
Xem chi tiết Thông báo số 270/TB-QPTĐ ngày 28/11/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất
[Trở về]