VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh 
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói nâng cấp, lắp đặt lại hệ thống mạng WiFi tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
- Tên bên mời chào hàng: Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh Quảng Bình.

- Tên dự án: Nâng cấp, lắp đặt lại hệ thống mạng WiFi tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến 17 giờ 00 phút ngày 7 tháng 12 năm 2016 (Theo giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSYC chào hàng: tại Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: 06 đường Hùng Vương - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình, Số điện thoại: 052.3823457-403

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (Báo giá ): trước 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 12 năm 2016

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: tại Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: 06 đường Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

[Trở về]