VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe: Thông báo chào hàng sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về PCTH thuốc lá 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Quảng Bình, địa chỉ: Số 128 Hữu nghị Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh theo hình thức rút gọn đối với gói thầu" sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá".
 

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo yêu cầu trong bảng dưới đây trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 7h30 phút ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến 16h00 ngày 15 tháng 02 năm 2017. Báo giá phải có thời hạn hiệu lực tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình - 128 Hữu nghị Đồng hới - tỉnh Quảng Bình.

Nội dung: Cam kết thực hiện gói thầu sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về PCTH thuốc lá theo đúng yêu cầu cụ thể như sau:

TT

TÊN SẢN PHẨM

ĐVT

SL

 ĐƠN GIÁ
(VND)

 THÀNH TIỀN
(VND)

1.

Làm pa nô 150 cỡ nhỏ tuyên truyền PCTHTL tại nơi làm việc đặt tại các cơ quan công sở 

- Kích thước: 1,6m x 0,8m
- Chất liệu: in trên bạt Hiflex

- Đề can, cán pho méc, đóng khung nhôm.

Cái

150

500.000

75.000.000

2.

Làm 4 pa nô cỡ vừa: Tuyên truyền PCTHTL tại trục đường lớn TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Q.Bình

- Kích thước: 3,5m x 2,5m
- Chất liệu: in trên bạt hiflfex, khung sắt hộp mã kẽm 16 x 16mm và hệ thống giàn chân sắt chống đỡ

Cái

04

15.000.000

60.000.000

3.

Sản xuất biển cấm hút thuốc lá:

Số lượng 1.500 cái
Kích thước: 15cm x 25cm
Chất liệu: Mika dày 0,2cm; Thời gian TH tháng 6-7

Chiếc

1500

35.000

52.500.000

 

Cộng

 

 

 

187.500.000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Bổng

[Trở về]