VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Từ ngày 20/4/2021: Chính phủ quy định phạt nặng đối với các tổ chức, cá nhân không gây ngất động vật trước khi giết mổ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
Xem tiếp
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Xem tiếp
Từ ngày 01/11/2020: Tăng mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và quốc tế 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/9/2020 quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải...
Xem tiếp
Từ 01/11/2020: Thêm nhiều trẻ mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/9/2020.
Xem tiếp
Quy định về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.  
Xem tiếp
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia.
Xem tiếp
Từ 01/01/2021: Tăng thời gian làm thêm giờ lên đến 40 giờ/tháng 
(Quang Binh Portal) - Tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, Quốc hội quyết định tăng số giờ làm thêm của người lao động tối đa trong 01 tháng được tăng từ 30 giờ lên 40 giờ từ ngày 01/01/2021.
Xem tiếp
Quy định mới về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. 
Xem tiếp
Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.. 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020. 
Xem tiếp
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/8/2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN