VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Phạt tối đa 02 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh 
(Quang Binh Portal) – Ngày 26/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân...
Xem tiếp
Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Xem tiếp
Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống...
Xem tiếp
Hỗ trợ 25.000 đồng/kg thịt lợn hơi do buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu...
Xem tiếp
Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 
Xem tiếp
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Quang Binh Portal) - Ngày 24/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
Xem tiếp
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu,...
Xem tiếp
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng 
(Quang Binh Portal) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Xem tiếp
Từ ngày 01/7/2019: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn tối đa 07 năm 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Xem tiếp
Người lao động trong các loại hình doanh nghiệp được bổ sung thêm 01 ngày nghĩ lễ mới 
(Quang Binh Portal) - Đây là nội dung quan trọng tại Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH ngày 05/3/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN