VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP

  

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: 01, Trần Nhật Duật - Đức Ninh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3836140/ 0232. 3839022

- Email: vanphong.cdcnn@quangbinh.gov.vn

- Website: ktcnnqb.edu.vn


I. BAN GIÁM HIỆU:

Hiệu trưởng: Ths. Đào Hoài Linh

- Điện thoại: 0232. 3837415

Hiệu phó: Ths. Lương Thanh Phương

- Điện thoại: 0232 .3835216

Hiệu phó: Ths. Đoàn Nam Thành

- Điện thoại: 0232. 3889368

Hiệu phó: Ths. Trường Văn Tuấn

- Điện thoại: 0232. 3836224

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0232. 3836140

2. Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0232. 3837417 

3. Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: 0232. 3838319

4. Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Điện thoại: 0232. 6296157

5. Phòng Quản trị - Đời sống

Điện thoại: 0232. 3836147

6. Phòng Công tác - Học sinh sinh viên

Điện thoại: 0232. 6278157

7. Phòng Tuyển sinh – Đối ngoại

Điện thoại: 0232. 3839020

 

III. KHOA, BAN, XƯỞNG:

1. Khoa Các bộ môn chung

Điện thoại: 0232. 3839590

2. Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp

Điện thoại: 0232. 3839591

3. Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

Điện thoại: 0232. 3836617

4. Khoa Kỹ thuật Điện

Điện thoại: 0232. 3839592

5. Ban thực hành lái xe

Điện thoại: 0232. 3838342

6. Xưởng thực hành Cơ khí – Động lực

Điện thoại: 0232. 3836692

 

IV. TRUNG TÂM:

1. Trung tâm LKĐT, ƯDKHKT và GT sản phẩm

Điện thoại: 0232 6286157

2. Trung tâm Sát hạch lái xe

Điện thoại: 0232. 3838546

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học      

Điện thoại:


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN