VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - P. Bắc Lý - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3838203

- Email: caodangquangbinh@gmail.com

- Website: caodangquangbinh.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Hiệu trưởng: Ths.Dương Vũ Nhật Đồng

- Điện thoại: (0232) 3838205

- Email: nhatdong1973@gmail.com

Hiệu phó: Ths.Nguyễn Xuân Hiếu

- Điện thoại: (0232) 3835489

- Email: hieunguyenxuan1@gmail.com

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Phòng Tổ chức, Hành chính, Quản trị

- Điện thoại: (0232) 3838203/ (0232) 3839472

2. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: (0232) 3835383

3. Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên

- Điện thoại:

4. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: (0232) 3838119

5. Phòng Tự kiểm định-Khảo thí và Nghiên cứu khoa học

- Điện thoại:

6. Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

- Điện thoại: (0232) 3838204

7. Khoa Cơ khí - Động lực

- Điện thoại:

8. Khoa Điện

- Điện thoại:

9. Khoa Du lịch - Dịch vụ

- Điện thoại:

10. Khoa Cơ bản

- Điện thoại:

11. Ban Huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động

- Điện thoại:

12. Ban Đào tạo lái xe

- Điện thoại:


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN