VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Dang cap nhat

 Liên lạc:

- Địa chỉ: TDP 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822691

- Email: yteqb@quangbinh.edu.vn

- Website: ytequangbinh.edu.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Q. Hiệu trưởng: Lê Viết Hùng

- Điện thoại: 0912414842

- Email: leviethungyteqb@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Thanh Tâm

- Điện thoại: 0912550837

- Email: phantam1711@gmail.com

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Phòng Quản trị - Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3822691

2. Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3827143

3. Phòng Kiểm định - Công tác sinh viên

- Điện thoại: 0232. 3851883

4. Khoa Y

- Điện thoại:

5. Khoa Dược

- Điện thoại:

6. Khoa Cơ bản

- Điện thoại:

7. Phòng khám đa khoa thực hành

- Điện thoại: 0232. 3889959


[Trở về]