Bản in     Gởi bài viết  
Trường Chính trị tỉnh ký kết chương trình hợp tác với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Khăm Muộn 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 21/8/2019, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội đàm, trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình hợp tác với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã thông tin cho nhau một số kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động của đơn vị trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
Tại Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, để chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, lãnh đạo nhà trường đã chú trọng xây dựng kế hoạch trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh; luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng hướng dẫn thực hành và kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với giảng dạy tích cực, tạo tính chủ động cho người học, từng bước nâng cao chất lượng trong từng giờ giảng, bài giảng. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 57 lớp đào tạo, bồi dưỡng với số lượng hơn 4.250 học viên…

Sau khi trao đổi, bàn bạc, hai trường thống nhất ký kết chương trình hợp tác với nội dung: Tiếp tục trao đổi các hoạt động và hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau theo tinh thần, nội dung biên bản đoàn lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã ký; ngoài chủ trương chung của lãnh đạo hai tỉnh, hai trường sẽ có kế hoạch hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong một số hoạt động chuyên môn…

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN