VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Trường THPT Nguyễn Trãi: Thông báo mời chào hàng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy 
Trường THPT Nguyễn Trãi thông báo mời chào hàng mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, cụ thể:
1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h giờ 00, ngày 02 tháng 4 năm 2019 đến trước 8h30, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Nguyễn Trãi

- Xã Phúc Trạch- Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.504.564

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h 30, ngày 10 tháng 4 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Hải

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet