VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ 01/01/2021: Tăng thời gian làm thêm giờ lên đến 40 giờ/tháng 
(Quang Binh Portal) - Tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, Quốc hội quyết định tăng số giờ làm thêm của người lao động tối đa trong 01 tháng được tăng từ 30 giờ lên 40 giờ từ ngày 01/01/2021.
Cùng với đó, trong một số trường hợp nhất định, Quốc hội cũng cho phép người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Khi đó, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (quy định mới); đồng thời quy định rõ các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm như: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp; giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường không cung ứng đầy đủ…

Trước đây, tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN