VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từ 01/7 - 30/9/2020: Phát động vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng và đã được sử dụng hỗ trợ cho các huyện, thành phố, thị xã cải tạo, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ, hỗ trợ một số đối tượng người có công cải tạo về nhà ở do bị xuống cấp nghiêm trọng, hỗ trợ đột xuất các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ốm đau, bệnh tật…
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tiếp tục hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, ngày 02/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1152/UBND-KGVX về việc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, cơ quan Trung ương và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng, tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020 với mức tối thiểu mỗi người một ngày lương hoặc một ngày thu nhập, hoặc trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị, doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước có cuộc sống tốt hơn. Mọi đóng góp, ủng hộ xin chuyển về tài khoản Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Bình 37610905477391011 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình hoặc nộp trực tiếp về Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ số 50, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 3824928, 3822393.

UBND tỉnh trân trọng ghi nhận những tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp của Nhân dân, cán bộ, công chức, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, góp phần cùng với Nhà nước tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ, chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và thân nhân của họ khi gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc ốm đau, bệnh tật...

Mai Anh

[Trở về]