VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ 10/12/2019: 04 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất 
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 79/2019/NĐ-CP liệt kê các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể 04 trường hợp đó là: Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ được trả nợ dần trong 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong 05 năm này. Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực sẽ bãi bỏ hoàn toàn quy định nêu trên. Do đó, các đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN