VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 01 - 31/5/2020: Triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 07/KH-HĐATVSLĐ ngày 14/01/2020 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020.
Theo đó, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 tập trung hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, toàn tỉnh sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường triển khai Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến doanh nghiệp, người lao động; thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Mai Anh

[Trở về]