VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 01/01/2020: Nhân viên bưu điện xã sẽ được ký hợp đồng chính thức 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin quan trọng tại Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT được Bộ thông tin và Truyền thông ban hành ngày 22/10/2019. Theo đó, nhân viên làm việc tại điểm bưu điện văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Để trở thành nhân viên bưu điện văn hóa xã phải đảm bảo đủ các yêu cầu: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở; được đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo; thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã.

Được biết, hiện nay, theo Thông tư 17/2013/TT-BTTTT, nhân viên bưu điện văn hóa xã chỉ được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp và các chế độ thù lao khác (nếu có), mà không có sự ràng buộc pháp lý trên cơ sở hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Hồng Lựu

[Trở về]