VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 01/11/2020: Tăng mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và quốc tế 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/9/2020 quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia, quốc tế.
Theo đó, kể từ ngày 01/11/2020, mức tiền thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia, quốc tế tăng mạnh so với trước đây. Cụ thể, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Quốc gia được thưởng theo mức: Giải Nhất 04 triệu đồng (trước đây 01 triệu đồng); giải Nhì 02 triệu đồng (trước đây 700.000 đồng); giải Ba 01 triệu đồng (trước đây 400.000 đồng).

Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức: Huy chương Vàng hoặc giải Nhất 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải Nhì 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải Ba 25 triệu đồng; giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng: Huy chương Vàng 35 triệu đồng; Huy chương Bạc 25 triệu đồng; Huy chương Đồng 10 triệu đồng; giải Khuyến khích 08 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức: Huy chương Vàng 25 triệu đồng; Huy chương Bạc 10 triệu đồng; Huy chương Đồng 08 triệu đồng; Khuyến khích 05 triệu đồng.

Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải được thưởng mức tiền gấp 02 lần đối với cá nhân.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải được hưởng 1,5 lần mức thưởng. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải được hưởng 02 lần mức thưởng.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN