VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 12/4/2021: Quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường mới đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới 
(Quang Binh Portal) - Tại Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND tỉnh ban hành ngày 02/4/2021, HĐND tỉnh đã quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Cụ thể, mức thu phí nước thải các hộ dân cư năm 2021 - 2023 là 1.610 đồng/m3; phí nước thải các cơ quan hành chính sự nghiệp, công cộng năm 2021 là 7.020 đồng/m3, năm 2022 là 7.360 đồng/m3, năm 2023 là 7.720 đồng/m3; phí nước thải các đơn vị sản xuất vật chất năm 2021 là 8.900 đồng/m3, năm 2022 là 9.330, năm 2023 là 9.780 đồng/m3; phí nước thải các đơn vị kinh doanh năm 2021 là 11.240 đồng/m3, năm 2022 là 11.780 đồng/m3 và năm 2023 là 12.350 đồng/m3.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai Nghị quyết; giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN