VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 15/8/2020: Dân quân được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.
Theo đó, Dân quân khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển. Cụ thể: Với Dân quân tại chỗ, Dân quân cơ động, Dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế mức trợ cấp ngày công lao động không thấp hơn 119.200 đồng; nếu kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ, mức trợ cấp tăng thêm nhưng không thấp hơn 59.600 đồng; mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội; được bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi về như cán bộ, công chức cấp xã khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày. Với Dân quân biển: Khi làm nhiệm vụ trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển trợ cấp ngày công lao động là 178.800 đồng; mức tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ hải quân trên tàu cấp 1 neo đậu tại căn cứ; khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Trợ cấp ngày công lao động mỗi người mỗi ngày bằng 372.500 đồng; mức tiền ăn mỗi người mỗi ngày bằng 149.000 đồng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2020.

Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN