VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 19/5/2022: Chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 04 triệu đồng/tháng 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Theo đó, kể từ ngày 19/5/2022, mức vay vốn cho học sinh, sinh viên sẽ được điều chỉnh tăng từ 2,5 triệu đồng lên 04 triệu đồng/tháng.

Đối tượng được vay vốn là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở đào tạo nghề, bao gồm học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới); hộ có mức sống trung bình theo quy chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới); học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Quyết định cũng quy định, kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

PV Hồng Lựu

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN