VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Từ ngày 21/5/2022, phạt nguội các phương tiện thủy vi phạm 
(Quang Binh Portal) - Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy có hiệu lực từ ngày 21/5/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy được dùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình ảnh tàu thuyền vi phạm để phạt nguội.
Theo đó, CSGT đường thủy sau khi dùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi hình ảnh tàu thuyền vi phạm có thể tổ chức lực lượng dừng phương tiện thủy để xử lý; khi xử lý, người vi phạm được xem hình ảnh vi phạm; những trường hợp CSGT đường thủy không dừng ngay được tàu thuyền vi phạm sẽ xác minh phương tiện thủy và chuyển cho công an cấp xã, huyện phạt nguội.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, cơ quan Công an xác minh thông tin và gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện đến trụ sở Công an cấp xã, huyện hoặc cơ quan Công an phát hiện vi phạm để giải quyết. Nếu chủ phương tiện thủy vi phạm cư trú hoặc có trụ sở ở địa bàn khác và vi phạm thuộc thẩm quyền của công an cấp xã, huyện, kết quả vi phạm được chuyển cho Công an cấp xã, huyện giải quyết theo thẩm quyền quy định (quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thông đường thủy).

Quá trình xử lý đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục CSGT và gửi cho cơ quan đăng kiểm để gỡ cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm; nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi hông báo vi phạm, người vi phạm không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết, thông tin về phương tiện thủy vi phạm đăng trên Trang Thông tin điện tử của Cục CSGT và gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm phương tiện thủy.

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa, Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt đến 2,5 triệu đồng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 05 triệu đồng. Ngoài ra, Công an cấp huyện có thẩm quyền phạt đến 15 triệu đồng; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 30 triệu đồng.

PV ĐHà

[Trở về]