VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Từng bước cải thiện công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác giải quyết về thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được quan tâm nên hoạt động điều hành công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát TTHC tại đơn vị đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hiện nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT được thực hiện qua Trung tâm Hành chính công tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến thực hiện TTHC. Đối với các TTHC trong lĩnh vực Đăng ký đất đai, Sở đã tổ chức thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp và đang triển khai thực hiện quy trình liên thông trong thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Trong năm 2017, Sở TN&MT đã tiếp nhận 630 hồ sơ TTHC, Quý I, II và III/2018 tiếp nhận 676 hồ sơ TTHC. Riêng Văn phòng đăng ký đất đai (từ ngày 01/11/2017 - 30/6/2018) đã tiếp nhận 67.850 hồ sơ TTHC. Đa số các hồ sơ TTHC đã thực hiện đúng quy định pháp luật, được giải quyết đúng hạn và trước thời hạn so với quy định pháp luật.

Sở đã thực hiện áp dụng Sổ điện tử và các mẫu phiếu trong giao dịch, trao đổi thông tin với đối tượng thực hiện TTHC như: Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết TTHC. Đối với các trường hợp yêu cầu đối tượng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, các đơn vị đã áp dụng mẫu Phiếu/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các TTHC đã cập nhật thông tin về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Đặc biệt, các hồ sơ TTHC liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã ở Văn phòng đăng ký đất đai đã bước đầu được triển khai trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh; các huyện ở xa đã triển khai số hoá hồ sơ điện tử thông qua việc quét (scan) hồ sơ để luân chuyển giữa cấp huyện, cấp tỉnh. Đây là mô hình đi đầu trong việc số hoá hồ sơ điện tử trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử. Công tác lưu trữ hồ sơ trong nhiều lĩnh vực được thực hiện khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu.

Đặc biệt, từ khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đến nay đã tập trung giải quyết cơ bản số hồ sơ tồn động (số lượng hồ sơ tồn động trước ngày 01/11/2017 là 4.102 hồ sơ nhưng đến ngày 30/6/2018 chỉ còn lại 3.323 hồ sơ), bước đầu đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là về tiến độ giải quyết hồ sơ.

Hồng Lựu

[Trở về]