VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới Cờ Đảng 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Tỉnh đoàn cho biết, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trên phạm vi cả nước. Nhằm chào mừng sự kiện trọng đại này, Tỉnh đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Bình tự hào tiến bước dưới Cờ Đảng”. 
Theo đó, đơn vị đã đặt ra một số mục tiêu chủ yếu để phấn đấu, đó là: Tỉnh Đoàn và 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 01 công trình thanh niên ở cấp mình; 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 100% Liên đội, Đoàn trường học tổ chức được ít nhất 01 chương trình “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng”; 32 Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế. Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cũng xây dựng ít nhất 01 vườn ươm cây giống của thanh niên để triển khai Chương trình Vì một Quảng Bình xanh; toàn tỉnh trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh; 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp; 100% huyện, thị, thành Đoàn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp.

Mặt khác, Tỉnh đoàn cũng phấn đấu đoàn viên, thanh niên đề xuất 7.600 ý tưởng, sáng kiến vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Bình; tư vấn, hướng nghiệp cho trên 22.000 đoàn viên, thanh niên; tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 4.000 đoàn viên thanh niên; 100% huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên tổ chức hội nghị tư vấn, hướng nghiệp; xây dựng mới ít nhất 40 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; hỗ trợ giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 1.670 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; thành lập ít nhất 05 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 72%.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV tới đoàn viên, thanh niên; tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử văn hóa, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; tổ chức các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; thực hiện tốt công tác phát hiện, giới thiệu cán bộ cho cấp ủy các cấp phục vụ Đại hội Đảng.

N.Q

[Trở về]