VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 
(Quang Binh Portal) - Huyện Tuyên Hóa vừa có Quyết định về việc Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Theo đó, thứ tự đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường xếp thứ Nhất với tổng điểm 71; tiếp đến là Phòng Nội vụ 70,77 điểm, Phòng Giáo dục - Đào tạo 70,76 điểm, Phòng Tài chính - Kế hoạch 70,34 điểm; Phòng Văn hóa & Thông tin 69,91 điểm; Văn phòng HĐND&UBND 68,59 điểm; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 68,33 điểm; Thanh tra 68 điểm; Phòng Kinh tế - Hạ tầng 67,99 điểm; Phòng Lao động và Thương binh - Xã hội 67,98 điểm; Phòng Y tế 66,85 điểm và Phòng Tư pháp 66,81 điểm.

Đối với UBND các xã, thị trấn, đơn vị xếp thứ Nhất là xã Thanh Thạch với 86,53 điểm; xã Đồng Hóa 82,48 điểm; thị trấn Đồng Lê 82,33 điểm; xã Tiến Hóa 82,23 điểm; xã Thạch Hóa 81,72 điểm; xã Mai Hóa 81,48 điểm; xã Lâm Hóa 81,2 điểm; xã Sơn Hóa 80,93 điểm; xã Văn Hóa 80,78 điểm; xã Phong Hóa 80,48 điểm; xã Ngư Hóa 79,38 điểm; xã Hương Hóa 78,83 điểm; xã Lê Hóa 78,6 điểm; xã Đức Hóa 77,27 điểm; xã Thuận Hóa 76,99 điểm; xã Châu Hóa 76,55 điểm; xã Thanh Hóa 75,81 điểm; xã Cao Quảng 73,58 điểm và xã Kim Hóa 73,06 điểm.

Chỉ số cải cách hành chính này là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện.

Hồng Mến

[Trở về]