VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo 
(Quang Binh Portal) - Huyện Tuyên Hóa vừa có Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. 
Đề án nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình giảm nghèo; tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự lực vươn lên phát triển kinh tế, có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ tái nghèo.

Toàn huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 2,0%; giải quyết việc làm hàng năm cho 3.200 - 3.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động từ 400 - 450 người; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%; thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/người/năm; hàng năm, thực hiện được ít nhất 02 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn ngân sách huyện (mỗi dự án từ 250 - 300 triệu đồng); 100% hộ nghèo có khả năng lao động, sản xuất kinh doanh được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định; 100% hộ nghèo có nhu cầu và có sức lao động được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; 100% người nghèo và người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn được cấp Thẻ Bảo hiểm y tế; 95% hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế, trong đó Ngân sách huyện hỗ trợ 30% chi phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; 100% học sinh hộ nghèo được miễn giảm học phí, được vay vốn tín dụng ưu đãi theo các chính sách quy định của Chính phủ; 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin và truyền thông...

Để đạt được các mục tiêu của Đề án, huyện Tuyên Hóa sẽ tập trung huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình giảm nghèo; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu thoát nghèo của hộ nghèo; thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thông qua dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng; nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, vốn đối ứng của hộ gia đình; thực hiện tốt việc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ nhằm giải quyết việc làm; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động để phát triển nông nghiệp; đưa giá trị sản xuất nông nghiệp làm nguồn thu nhập chính của người nông dân, giúp người dân thoát nghèo; ổn định và từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet