VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông năm 2020 
 (Quang Binh Portal) - Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban An toàn giao thông huyện cùng với sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo trật tự lành lang an toàn giao thông. Tình hình lấn chiếm, tái lấn chiềm hành lang an toàn giao thông cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, việc vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt vẫn còn xảy ra và chưa có giải pháp xử lý triệt để. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, lợi dụng sơ hở của chính quyền các cấp để thực hiện hành vi vi phạm. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về quản lý bảo vệ hành lang an toàn giao thông.
Hiện nay, đã kết thúc đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương đã hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo các yêu cầu. Nhằm tiếp tục thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông năm 2020, UBND huyện Tuyên Hóa vừa có Công văn yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông năm 2020 tại địa phương mình quản lý để triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch bao gồm: Mục đích, yêu cầu, phạm vi và nội dung thực hiện, thời gian thực hiện; phân công nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và chế độ thông tin báo cáo.

Đặc biệt, từ nay đến trước ngày 30/9/2020, các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức ra quân giải tỏa trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 12A, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 15, lòng, lề đường, vỉa hè tại thị trấn Đồng Lê và trung tâm các xã; tổ chức phát quang cây xanh, di chuyển các loại vật liệu khác gây cản trở tầm nhìn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị; ngăn chặn việc người dân tự ý mở đường ngang trái phép qua đường sắt, từng bước xoá bỏ đường ngang trái phép có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Sau khi thực hiện giải tỏa theo kế hoạch, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông; tăng cường công tác quản lý không để người dân tái lấn chiếm và phát sinh vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường phối hợp với UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan thực hiện giải tỏa công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; thực hiện phát quang hệ thống cây xanh che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ được giao quản lý.

Cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo đề xuất với UBND huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình, xử lý đối với đơn vị, cá nhân không tổ chức hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo nhiệm vụ được phân công hoặc thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện.

Hồng Mến

[Trở về]