Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Tạo chuyển biến từ Chỉ thị 05 
Sau hai năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã phản ánh những cách làm hay, năng động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và cũng là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “học đi đôi với làm theo”, đồng thời bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Các nội dung được đưa vào trong sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, khoa học, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng lĩnh vực công tác.

Trong đó, huyện chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương, tự giác học trước, làm trước để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân học tập, làm theo.

Nhờ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thể hiện sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác...

Một trong những chuyển biến tích cực được ghi nhận ở Đảng bộ huyện Tuyên Hóa trong thực hiện Chỉ thị 05 là công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ. Bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, các tổ chức đoàn đã phát động nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, như: “Xuân yêu thương, Tết ấm áp”, “Thắp sáng đường quê”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Hiến máu tình nguyện", "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"...


Phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình mang lại thu nhập ổn định cho người dân huyện Tuyên Hóa

Trong 2 năm qua, Huyện đoàn Tuyên Hoá đã vận động trên 515 đoàn viên thanh niên xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức truyên truyền, vận động được trên 2.000 người tham gia hiến 1.439 đơn vị máu; thực hiện hiệu quả các phong trào tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, hướng mọi hoạt động về cơ sở, người nghèo, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Qua những việc làm hàng ngày, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã có ý thức hơn trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm trước cơ quan, gia đình và xã hội. Nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, tham gia tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây như một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị Tuyên Hóa đã xuất hiện những cách làm sáng tạo với nhiều mô hình mới.

Tiêu biểu như: mô hình nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý rác thải, bảo vệ môi trường của Chi bộ thôn Nam Sơn, Đảng bộ xã Mai Hóa; mô hình thu gom, phân loại xử lý rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon tại hộ gia đình ở thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa, thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa; mô hình thực hiện phong trào quyên góp hổ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện đa khoa huyện...

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công 24 cơ quan, đơn vị cấp huyện giúp đỡ 19 thôn, bản khó khăn nhằm đưa cán bộ, công chức về gần với dân, hiểu dân hơn. Trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ 573 ngày công và 261,533 triệu đồng để hỗ trợ các thôn, bản mua sắm trang thiết bị, lát gạch, làm sân nhà văn hoá, làm đường điện thắp sáng đường quê, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Trong điều kiện huyện nghèo, nguồn lực đầu tư hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị rất đáng quý, giúp cho nhiều thôn, bản có nơi hội họp, sinh hoạt khang trang hơn, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân, được nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao...

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong quần chúng, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo để phát triển kinh tế, như: mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Đinh Trọng Lưỡng, xã Sơn Hóa với doanh thu gần 1 tỷ đồng, cho lãi ròng 300 triệu đồng/năm; mô hình của Hợp tác xã mây tre Vân Sơn, xã Kim Hóa giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng...

Với những cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến đã góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu, có sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]