VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên Hóa: Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/7/2019, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện chuyển đổi 7,6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, hỗ trợ 800 triệu đồng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng 162.000 kg giống các loại cho bà con nông dân. Năng suất cây trồng đạt cao, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 244,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt 34,5 tỷ đồng, đạt 61,8% kế hoạch năm, đạt 131% so với cùng kỳ năm trước...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đầu tư có hiệu quả, đến nay, các xã đều đạt 14 tiêu chí, đang tập trung chỉ đạo xã Hương Hóa và Phong Hóa về đích nông thôn mới trong năm 2019.

6 tháng cuối năm, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục thực hiện đề án phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng; huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; giải quyết các tồn đọng về đất đai; chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sạn trên sông Gianh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; đưa giá trị sản xuất công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp đạt trên 300 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Đặng Hà

[Trở về]