VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 8/2019 
(Quang Binh Portal) - Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao. Để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, ngày 09/8/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 1397/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 8/2019.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở kỳ I, II tháng 8/2019 về một số nội dung cơ bản của Đề án “Nâng cao năng lực, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” và một số quy định của Luật Phòng, chống tác hại của bia, rượu.

UBND huyện Bố Trạch yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế của địa phương lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để mọi người dân đều được nghe, đảm bảo tính hiệu quả. Tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần (vào ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật). Đối với Đài Truyền thanh huyện với tần suất 01 lần/tuần.

Hồng Lựu

[Trở về]