VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyệt đối không để người dân xây dựng, cơi nới, sử dụng đất không đúng mục đích để trục lợi 
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 804/UBND-KT về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam và chấp hành nghiêm quy định về đất đai, xây dựng.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyệt đối không để người dân xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi Dự án để trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

PV Hồng Mến

[Trở về]