VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Tỷ lệ che phủ rừng huyện Minh Hóa tính đến ngày 31/12/2020 là 78,1% 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Minh Hóa về việc phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020.
Quyết định cũng công bố diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng phân theo trạng thái rừng (gồm cả trong và ngoài quy hoạch 03 loại rừng) trên địa bàn huyện. Theo đó, diện tích rừng 108.782,91 ha, trong đó rừng tự nhiên 103.756,95 ha; rừng trồng 5.025,96 ha; diện tích chưa thành rừng 18.869,42 ha.

Riêng diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng phân theo mục đích sử dụng (cả trong và ngoài quy hoạch 03 loại rừng), gồm có diện tích quy hoạch đặc dụng 30.685,48 ha; diện tích quy hoạch phòng hộ 34.735,66 ha; diện tích quy hoạch sản xuất 58.448,85 ha; diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng 3.782,34 ha.

Diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng phân theo chủ rừng và tổ chức được giao quản lý (gồm cả trong và ngoài quy hoạch 03 loại rừng), cụ thể: Diện tích rừng 108.782,91 ha; diện tích chưa thành rừng 18.869,42 ha.

Căn cứ kết quả công bố này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở huyện Minh Hóa thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch liên quan trên địa bàn quản lý, theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet