VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh hướng các hoạt động về cơ sở 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQ các cấp huyện Quảng Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước cũng như cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố niềm tin, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  
Bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh cho biết: Thời gian qua, Mặt trận cấp huyện Quảng Ninh và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; phối hợp tổ chức 136 lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các bộ luật có hiệu lực trong năm 2019, văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân thu hút 12.935 lượt người tham gia; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết 05 của Huyện ủy về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ...

UBMTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã triển khai 35 công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, riêng Mặt trận huyện đã triển khai 05 công trình, phần việc chào mừng Đại hội. Hiệu quả, chất lượng các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận các cấp trong huyện đã góp phần tích cực trong giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Mặt trận huyện Quảng Ninh trao bò giống cho đồng bào Vân Kiều xã Trường Sơn

Điều đáng ghi nhận là UBMTTQ Việt Nam huyện đã tích cực vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tăng cường chỉ đạo mặt trận cơ sở triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân; qua đó, phát huy được nội lực, sức mạnh tổng hợp từ các cộng đồng dân cư, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã vận động Nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến 17.590m2 đất, 430m tường rào, 13.600 ngày công, hàng ngàn cây các loại để xây dựng công trình nông thôn mới. Tiêu biểu như Mặt trận xã Gia Ninh vận động Nhân dân đóng góp trên 2,1 tỷ đồng, hiến 6.830m2 đất, hơn 2.500 ngày công; Mặt trận xã Võ Ninh vận động Nhân dân đóng góp trên 01 tỷ đồng, hiến 360m2 đất,180m tường rào, 500 ngày công; Mặt trận Mặt trận xã Tân Ninh vận động Nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng; Mặt trận xã Vạn Ninh vận động Nhân dân đóng góp trên 04 tỷ đồng; Mặt trận thị trấn Quán Hàu phối hợp triển khai mô hình “Camera an ninh” trên các tuyến đường lớn, ngã ba, ngã tư, vận động Nhân dân đóng góp trên 290 triệu đồng, hiến 515m2 đất... Đến nay, Quảng Ninh có 10/14 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, toàn huyện đạt 239 tiêu chí, trung bình đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Cùng với đó, UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh cũng triển khai thực hiện 02 mô hình điểm của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, 04 mô hình điểm cấp huyện, đồng thời chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn xây dựng 23 mô hình điểm cấp xã, tiếp tục duy trì 21 mô hình của năm 2018. Sau gần 01 năm triển khai thực hiện, các mô hình đem lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, qua đó từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn. UBMTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh cũng đã phối hợp với Mặt trận tỉnh, Nhà máy xi măng Vạn Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, Công ty TNHH VLXD xi măng SCG Việt Nam hỗ trợ 40 tấn xi măng cho 2 xã Tân Ninh và Duy Ninh, 20 tấn/xã để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được duy trì nề nếp. Mặt trận các cấp trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hộ nghèo và đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã phân bổ 1.474 suất quà với tổng trị giá 675,8 triệu đồng; cấp hỗ trợ 6 tấn gạo cho bà con nghèo xã Trường Sơn bị ảnh hưởng do thiên tai, trị giá 63 triệu đồng... Trong năm 2019, huyện Quảng Ninh được phân bổ 55 con bò giống theo Đề án 85 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Mặt trận huyện đã tổ chức trao bò giống cho hộ nghèo 02 xã Trường Sơn, Trường Xuân. Đến nay, tổng số bò giống trên địa bàn toàn huyện theo Đề án 85 là 251 con. Đàn bò giống đã phát triển thêm 16 bê con và 58 con khác cũng đang trong thời kỳ sinh sản.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân hưởng ứng tích cực, làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi trong sản xuất tiêu dùng sản phẩm hàng Việt Nam. Mặt trận huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát các hành vi vi phạm, gian lận trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tăng cường hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng vùng sâu, vùng xa tiếp cận với hàng Việt đảm bảo chất lượng...

“Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Lê Thị Minh Hải cho biết thêm.

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]