VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND thành phố Đồng Hới báo cáo kế hoạch năm 2009

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Lâm Phương chỉ đạo hội nghị
(Website Quảng Bình) - Ngày 15-10-2008, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe UBND thành phố Đồng Hới báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do đồng chí Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Công Cuộc, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, kinh tế thành phố thời gian qua tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được cải thiên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn 8 tháng và dự ước cả năm 2008 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2007, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng đạt 41,2%; dịch vụ 52,3%; nông, lâm thủy sản 6,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 16,2% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp thành phố quản lý 8 tháng tăng 21,8%; ngành dịch vụ tăng 16,2% so với cùng kỳ; nông, lâm ngư nghiệp tăng 4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 27,5 triệu USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 55 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 8 tháng đạt 74 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán tỉnh giao; ước cả năm thực hiện được 145 tỷ đồng, tăng 3% so kế hoạch.

Về lĩnh vực văn hóa -xã hội: Đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, đã thực hiện tốt và có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia và y tế dự phòng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm 97,3%; năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 97%, tốt nghiệp THCS đạt 96,5%. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Kế hoạch năm 2009, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tạo thêm nhiều việc làm và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14-15%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 15-16%; thu ngân sách trên địa bàn 167 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu khoảng 60 triệu USD. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống và ngành nghề nông thôn; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, quan tâm hỗ trợ các cơ sở kinh tế tham gia. Tập trung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 10 xã, phường còn lại, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật...

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 mà UBND thành phố đề ra, một số chỉ tiêu đã đạt nhưng còn thấp, thành phố phải nâng cao hơn nữa chất lượng, phải đi đầu trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Tập trung vào công tác quy hoạch, quy hoạch lại các cụm điểm tiểu thủ công nghiệp, các khu dân cư, các cụm quảng cáo; xây dựng các khu tiểu thủ công nghiệp tập trung để hạn chế ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thành phố; tích cực quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của thành phố để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh. Bên cạnh đó, thành phố cần chú trọng phát triển các ngành, sản phẩm mũi nhọn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra, đưa thành phố Đồng Hới đến năm 2010 đạt các tiêu chí của đô thị loại 2.

Thu Hiền

[Trở về]