VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 03 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo 
(Quang Binh Portal) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình. 
Theo đó, UBND thành phố Hà Nội trích 03 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố thực hiện nhiệm vụ liên kết, hợp tác với các địa phương năm 2019 để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Tài chính chuyển số tiền hỗ trợ vào thu ngân sách tỉnh Quảng Bình theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

N.Quý

[Trở về]